CSS rules to specify families

16 lipca, 2024

Udział w wydarzeniu branżowym z zakresu budownictwa

AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa jako „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:

„Udział w wydarzeniu branżowym z zakresu budownictwa”

Szczegółowy opis zamówienia wg. Załącznika OPZ

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail: m.mieleszczuk@amwinvest.pl do dnia 19.07.2024 r. do godz. 14:00, wpisując w temacie: „AMW INVEST oferta na PZP>15/11/7/2024”.

Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do sekretariatu w siedzibie zamawiającego - Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa, w terminie jw.

15 lipca, 2024

Najem samochodu typu SUV

AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa jako „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:

„Najem samochodu typu SUV”
Szczegółowy opis zamówienia wg. Załącznika OPZ
Termin wykonania – do 31.12.2024 r. z możliwością wcześniejszego zakończenia najmu ze strony Spółki z terminem 7 dni (rozliczenie dzienne za niepełne miesiące).


Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail: m.mieleszczuk@amwinvest.pl do dnia 17.07.2024 r. do godz. 13:30., wpisując w temacie: „AMW INVEST oferta na najem samochodu typu SUV”.

Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do sekretariatu w siedzibie zamawiającego - Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa, w terminie jw.

28 czerwca, 2024

Składanie dokumentacji projektowej w biurze Spółki w Poznaniu

AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa jako „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:

„Składanie dokumentacji projektowej w biurze Spółki w Poznaniu”

Szczegółowy opis zamówienia wg. Załącznika OPZ

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail: m.mieleszczuk@amwinvest.pl do dnia 19.07.2024 r. do godz. 14:30, wpisując w temacie: „AMW INVEST oferta na PZP>15/6/7/2024”.

Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do sekretariatu w siedzibie zamawiającego - Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa, w terminie jw.

LogoAMWInvestStopka_PNG

© 2021 AMW Invest Sp. z o.o.

Strona Główna   |  O Spółce   |  Projekty   |  Oferta   |  Publikacje   |  Kontakt                          Polityka prywatności

Creatio MxM360.com