AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa jako „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:
„Wsparcie opracowywania projektów w branży konstrukcyjnej w zakresie wskazanym przez pracowników Zamawiającego w oparciu o zapewniony przez Zamawiającego sprzęt i oprogramowanie.”
Szczegółowy opis zamówienia wg. Załącznika OPZ
Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail: m.mieleszczuk@amwinvest.pl do dnia 31.05.2024 r. do godz. 14:00., wpisując w temacie: „AMW INVEST oferta na Wsparcie opracowywania projektów w branży konstrukcyjnej w zakresie wskazanym przez pracowników Zamawiającego w oparciu o zapewniony przez Zamawiającego sprzęt i oprogramowanie.”.
Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do sekretariatu w siedzibie zamawiającego - Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa, w terminie jw.