AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa jako „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:

„Zakup pakietu publikacji ogłoszeń na portalach dla pracowników w celu naboru pracowników do Spółki AMW.”

Szczegółowy opis zamówienia wg. Załącznika OPZ

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail: m.jozwik@amwinvest.pl do dnia 13.05.2024 r. do godz. 13:00., wpisując w temacie: „AMW INVEST oferta na Zakup pakietu publikacji ogłoszeń na portalach dla pracowników w celu naboru pracowników do Spółki AMW.”.

Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do sekretariatu w siedzibie zamawiającego   - Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa, w terminie jw.