CSS rules to specify families

M I S J A   S P Ó Ł K I

 

 N A S Z A   H I S T O R I A   T O   P O N A D              

55

  L A T    D O Ś W I A D C Z E Ń    

    

A M W   I N V E S T

Kompleksowo obsługujemy inwestycje budowlane

Realizujemy zadania zarówno na rynku komercyjnym dla sektora cywilnego jak i w ramach działań dedykowanych, zlecanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

P R O J E K T Y

O F E R T A

Biuro Projektowe AMW INVEST Sp. z o.o.  zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji budowlanych na rynku prywatnym jak również realizacji zadań Ministerstwa Obrony Narodowej.

W dbałości o interesy Inwestorów naszą obsługę profesjonalną dzielimy na jasno wyodrębnione etapy.
Dzięki takim procedurom proces projektowy jest na bieżąco analizowany i daje możliwość pełnego spojrzenia na inwestycję.

N A S I   P A R T N E R Z Y

kwatera_m
revita_m
senevia_m

I N F O R M A C J E   K O N T A K T O W E

SIEDZIBA SPÓŁKI
AMW INVEST

Al. Jerozolimskie 97
02-001 Warszawa
t: +48 22 355 29 90

SIEDZIBA ODDZIAŁU
SPÓŁKI W POZNANIU

ul. Dojazd 30
60-631 Poznań
t: +48 61 666 10 09

GODZINY PRACY
SPÓŁKI

Poniedziałek—Piątek: 8:00–16:00
Sobota-Niedziela: nieczynne
f: +48 71 700 01 28
e: sekretariat@amwinvest.pl

DANE REJESTROWE SPÓŁKI

NIP: 899-232-12-94
REGON: 932117189
KRS: 0000003772 


  M A P A   D O J A Z D O W A   W A R S Z A W A

  M A P A   D O J A Z D O W A   P O Z N A Ń

  LogoAMWInvestStopka_PNG

  © 2021 AMW Invest Sp. z o.o.

  Strona Główna   |  O Spółce   |  Projekty   |  Oferta   |  Publikacje   |  Kontakt                          Polityka prywatności

  Creatio MxM360.com