30 czerwca 2022 r.  Rada Nadzorcza Spółki AMW Invest mocą uchwały powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana mgr inż. arch. Pawła Kurtykę.

W okresie od lutego 2019 do czerwca 2022 roku pełnił on funkcje Wiceprezesa ZarząduW nowej kadencji Paweł Kurtyka kontynuował będzie kierowanie działalnością Spółki w zakresie architektury, urbanistyki oraz specjalistycznego projektowania dla potrzeb szeroko pojętych celów bezpieczeństwa i rozwoju Państwa.