CSS rules to specify families

STRATEGIA 

AMW Invest Sp. z o.o.
Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych
Projektujemy dla Rzeczypospolitej

Priorytetami są: 

PO PIERWSZE

Profesjonalizm, racjonalne działanie i bezpieczeństwo informacji;

PO DRUGIE

Zrozumienie potrzeb wyjątkowego klienta, jakim są Siły Zbrojne RP;

PO TRZECIE

Współpraca na zasadach partnerstwa, już na etapach przedprojektowych w trybie in house;

PO CZWARTE

Elastyczność w działaniu i szybkie reagowanie na zmieniające się uwarunkowania

Spółka została przekształcona w profesjonalne biuro projektowe w celu uzupełnienia oferty grupy AMW świadczonej na rzecz Sił Zbrojnych RP o nieobecny dotąd komponent projektowy. Przed przekształceniem AMW Invest sp. z o.o. w biuro projektowe, na polskim rynku usług projektowych miał miejsce stan braku publicznych podmiotów zajmujących się wrażliwą strefą projektowania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Wizją AMW Invest jest stać się Spółką o fundamentalnym znaczeniu dla MON, która będzie sporządzała projekty budowlane w sytuacji znacznie zwiększonego zapotrzebowania na usługi projektowe w nadchodzących latach.

Już dziś uczestniczymy w realizacji planów rozbudowy Sił Zbrojnych RP, wzmocnienia wschodniej flanki NATO, budowy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz ogólnej modernizacji stanowiącej priorytety polityki rządu RP w zakresie obronności kraju. Sporządzamy projekty dotyczące rozbudowy potencjału stacjonowania wojsk USA w Polsce. Jesteśmy również projektantem najbardziej złożonej infrastruktury wojskowej we wschodniej części Europy dla samolotów F35 w ramach programu „Harpia”.

Wszystkie nasze działania są ukierunkowane na realizację działalności zgodnej z misją Spółki tj. działalności w zakresie architektury, urbanistyki oraz specjalistycznego projektowania dla potrzeb szeroko pojętych celów bezpieczeństwa i rozwoju państwa, na wszystkich poziomach niejawności.

Spółka będzie obsługiwać AMW, pozostałe spółki grupy AMW oraz wszystkie inne inwestycje Sił Zbrojnych RP prowadzone przez MON. Docelowy zakres działalności Spółki jako biura projektów będzie obejmować następujące dziedziny:

  1. usługi projektowe w zakresie architektury, konstrukcji i infrastruktury,
  2. przygotowywanie, obsługa i nadzór procesu planistycznego,
  3. usługi projektowe w zakresie infrastruktury specjalnej (drogi, lotniska, instalacje teletechniczne),
  4. prowadzenie specjalistycznego nadzoru inwestorskiego,
  5. usługi w zakresie projektowania w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
  6. przygotowywanie programów funkcjonalno-użytkowych i programów inwestycji,
  7. wykonywanie ekspertyz i orzeczeń o stanie technicznym, w tym okresowych przeglądów obiektów budowlanych.
LogoAMWInvestStopka_PNG

© 2021 AMW Invest Sp. z o.o.

Strona Główna   |  O Spółce   |  Projekty   |  Oferta   |  Publikacje   |  Kontakt                          Polityka prywatności

Creatio MxM360.com