CSS rules to specify families

NASZA HISTORIA

AMW Invest

AMW INVEST Sp. z o.o. to spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa, która powołana została przez Agencję Mienia Wojskowego w 1999 roku. Do dnia 13 listopada 2018 roku głównym celem działalności Spółki było zagospodarowywanie powojskowych nieruchomości przejmowanych przez Agencję Mienia Wojskowego od Ministerstwa Obrony Narodowej.

Na przestrzeni lat Spółka zdobyła wysoką pozycję rynkową w działalności deweloperskiej.

W pierwszych latach działalności Spółka zrealizowała z dużym sukcesem modernizację gruntową kompleksu koszarowego przy ulicy Przyjaźni we Wrocławiu. Powstało wówczas 49 mieszkań.

We wrześniu 2003 r. Spółka rozpoczęła kolejną inwestycję, związaną z adaptacją budynków koszarowych na mieszkania, w kompleksie przy ulicy Zwycięskiej. Zakończono cztery etapy realizacji tej inwestycji, tzn. adaptację siedmiu budynków koszarowych, w których uzyskano 266 komfortowych mieszkań. Równolegle z adaptacją budynków zostały zagospodarowane przyległe tereny.

hist (2)
hist3
hist

Obok w/w adaptacji zostało wybudowane nowe osiedle mieszkaniowe na obrzeżach Wrocławia, w miejscowości Wysoka. Wybudowano 6 małych, 3 - kondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, w których znajduje się 114 mieszkań. Inwestycje te znajdują się niedaleko toru wyścigów konnych na Partynicach oraz centrów handlowych na wrocławskich Bielanach.

Kolejnym nowoczesnym, harmonijnie zaprojektowanym kompleksem mieszkaniowym, który został oddany do użytku w 2010 roku jest inwestycja Wysoka II, zlokalizowana na południowej granicy Wrocławia, między Ołtaszynem a Partynicami. Osiedle tworzą kameralne budynki o zróżnicowanej budowie do 3 kondygnacji, w których znajduje się 76 mieszkań.

Ostatnią zakończoną inwestycją jest inwestycja „Wyspa Mieszczańska” zlokalizowana w centralnej części Wrocławia, na wyspie Kępa Mieszczańska, przy ulicy Romana Dmowskiego 1.

Minione lata działalności Spółki pokazują, że AMW INVEST dobrze wpisał się we wrocławski rynek inwestorów z zakresu budownictwa mieszkaniowego i jest liczącym się, solidnym i godnym zaufania deweloperem. Zdobyte w tym czasie doświadczenie stanowi kapitał Spółki dający gwarancję, że jest ona przygotowana do podejmowania kolejnych zadań.

W 2018 roku Spółka rozpoczęła nową działalność w zakresie architektury i specjalistycznego projektowania i weszła na nowe rynki zbytu.

Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych

W 2017 roku Spółka podjęła współpracę z Zarządem Spółki Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celu rozpoznania możliwości oraz realizacji procesu nabycia ww. podmiotu.

W dniu 4 kwietnia 2018 roku Spółki AMW INVEST Sp. z o.o. i WBPB Sp. z o.o. złożyły oświadczenie wnioskodawcy i potencjalnego nabywcy w trybie art. 56 b ust. 2 Ustawy – Prawo upadłościowe.

W dniu 10 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu postanowił ogłosić upadłość dłużnika Wojskowego Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. oraz zatwierdzić warunki sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego na rzecz AMW INVEST Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu.

Działania zmierzające do zakończenia procesu nabycia upadłego przedsiębiorstwa zakończono podpisaniem umowy z syndykiem 23 listopada 2018 roku. Proces nabycia WBPB Sp. z o.o. umożliwił AMW INVEST Sp. z o.o. rozszerzenie przedmiotu działalności oraz otworzył nowe rynki zbytu.

AMW Invest sp. z o.o nabyło prawa do nazwy Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o, dorobku i wytworzonych projektów od 1968 r.

AMW Invest - Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych

W dniu 13 listopada 2018 roku i 27 maja 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki AMW Invest sp. z o.o. Od początku 2019 r. zdynamizowano proces tworzenia biura projektowego. zatrudniają istotnych członków zespołu projektowego w Warszawie.

W 2019 r. Spółka powiększyła portfel kontraktów oraz zebrała pierwsze doświadczenia w zakresie sporządzania projektów architektonicznych.

Rok 2020 był dla Spółki pierwszym rokiem, w którym prowadziła ona w pełni rozwiniętą działalność w zakresie projektowania architektonicznego. Zakończenie w 2019 r. przejęcia WBPB sp. z o.o., likwidacja działalności we Wrocławiu, rozwój pracowni poprzez zatrudnienie podstawowego zespołu projektantów stworzyły podstawy funkcjonowania. Zrealizowano szereg projektów i ustabilizowano tempo rozwoju nowego profilu działalności.

LogoAMWInvestStopka_PNG

© 2021 AMW Invest Sp. z o.o.

Strona Główna   |  O Spółce   |  Projekty   |  Oferta   |  Publikacje   |  Kontakt                          Polityka prywatności

Creatio MxM360.com