CSS rules to specify families

NASZA HISTORIA

Spółka rozpoczęła działalność jako małej wielkości lokalny deweloper inwestycji mieszkaniowych. W stosunku do obecnego profilu działalności była to branża pokrewna (szeroko rozumiane budownictwo). Zakończenie działalności deweloperskiej i rozpoczęcie działalności projektowej wiązało się z lokalnym rynkiem (małe biuro w Poznaniu). Biuro nie oferowało wszystkich produktów (rodzajów usług projektowych) w sektorze. Ograniczona była oferta z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, a pracownicy specjalizowali się wówczas w projektowaniu dróg i lotnisk oraz w branży sanitarnej. Spółka prowadziła jednak, w szczególności od 2019 r., szeroko zakrojoną akcję poszerzenia oferowanej gamy usług. Obecnie Spółka oferuje wszystkie rodzaje usług projektowych we wszystkich branżach i działa na forum ogólnopolskim.

AMW Invest sp. z o.o. to spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa, która została powołana  przez Agencję Mienia Wojskowego w 1999 roku pod nazwą DOM Invest sp. z o.o. Do dnia 13 listopada 2018 roku głównym celem działalności Spółki było zagospodarowywanie powojskowych nieruchomości przejmowanych przez Agencję Mienia Wojskowego od Ministerstwa Obrony Narodowej.

hist (2)
hist3
hist

 Działalność deweloperska

Na przestrzeni lat Spółka zdobyła wysoką pozycję na lokalnym rynku wrocławskim w działalności deweloperskiej. W pierwszych latach działalności Spółka zrealizowała z dużym sukcesem modernizację gruntową kompleksu koszarowego przy ulicy Przyjaźni we Wrocławiu. Powstało wówczas 49 mieszkań. We wrześniu 2003 r. Spółka rozpoczęła kolejną inwestycję, związaną z adaptacją budynków koszarowych na mieszkania, w kompleksie przy ulicy Zwycięskiej. Zakończono cztery etapy realizacji tej inwestycji, tzn. adaptację siedmiu budynków koszarowych, w których uzyskano 266 komfortowych mieszkań, a także zagospodarowano przyległe tereny.

 

Obok ww. adaptacji zostało wybudowane nowe osiedle mieszkaniowe na obrzeżach Wrocławia, w miejscowości Wysoka. Wybudowano 6 małych, trzykondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, w których znajduje się 114 mieszkań. Inwestycje te znajdują się niedaleko toru wyścigów konnych na Partynicach oraz centrów handlowych na wrocławskich Bielanach.

 

Kolejnym nowoczesnym, harmonijnie zaprojektowanym kompleksem mieszkaniowym, który został oddany do użytku w 2010 roku jest inwestycja Wysoka II, zlokalizowana na południowej granicy Wrocławia, między Ołtaszynem a Partynicami. Osiedle tworzą kameralne budynki o zróżnicowanej budowie do trzech kondygnacji, w których znajduje się 76 mieszkań.

 

Ostatnią zakończoną inwestycją jest inwestycja „Wyspa Mieszczańska”, zlokalizowana w centralnej części Wrocławia, na wyspie Kępa Mieszczańska, przy ulicy Romana Dmowskiego 1.

Działalność projektowa

Pismem z dnia 30. 11. 2017 r. Prezes Agencji Mienia Wojskowego zobowiązał Spółkę do rozpoczęcia przygotowań do rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki o działalność projektową w celu świadczenia usług na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz do nawiązania współpracy z Zarządem Spółki Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z zamiarem rozpoznania możliwości nabycia przedsiębiorstwa tej Spółki w ramach postępowania upadłościowego. W dniu 4 kwietnia 2018 roku Spółki AMW Invest sp. z o.o. i WBPB sp. z o.o. złożyły oświadczenie wnioskodawcy i potencjalnego nabywcy w trybie art. 56 b ust. 2 Ustawy – Prawo upadłościowe.

 

Wspólnik Spółki uchwałą nr 1 z dnia 23 lutego 2018 r. zmienił akt założycielski Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o działalność projektową. W związku z tą decyzją w kwietniu 2018 roku Spółka otworzyła biuro projektowe w Poznaniu, gdzie zatrudniono 5 osób. W dniu 10 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu postanowił ogłosić upadłość dłużnika Wojskowego Biura Projektów Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i zatwierdzić warunki sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego na rzecz AMW Invest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Działania zmierzające do zakończenia procesu nabycia upadłego przedsiębiorstwa zakończono podpisaniem umowy z syndykiem 23 listopada 2018 roku. Proces nabycia WBPB sp. z o.o. umożliwił AMW Invest sp. z o.o. korzystanie z dorobku Spółki, której historia sięga 1968 r. oraz oznaczał faktyczne rozszerzenie przedmiotu działalności.

 

Od miesiąca października 2018 roku Spółka otworzyła biuro projektowe w Warszawie, gdzie zatrudniła 4 osoby. W konsekwencji powyższych czynności Wspólnik Spółki uchwałą nr 1 z dnia 13 listopada 2018 r. zmienił akt założycielski Spółki poprzez zmianę podstawowego przedmiotu działalności Spółki na działalność projektową.

 

Spółka została przekształcona w biuro projektowe. Celem tego działania było uzupełnienie oferty grupy AMW świadczonej na rzecz Sił Zbrojnych RP o nieobecny dotąd komponent projektowy. Przed przekształceniem AMW Invest sp. z o.o. w biuro projektowe, na polskim rynku usług projektowych miał miejsce stan braku publicznych podmiotów, zajmujących się wrażliwą strefą projektowania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Sytuacja, gdy zadania projektowe były realizowane wyłącznie poprzez wyłonienie wykonawców w drodze otwartych postępowań przetargowych, stanowiła niebezpieczeństwo utraty wiedzy i ważnych kompetencji w przypadku upadłości, przejęć czy wykupów firm prywatnych oraz uniemożliwiała elastyczną reakcję Skarbu Państwa na wzrastające zapotrzebowanie na usługi projektowe z obszaru bezpieczeństwa i obronności.

 

Od początku 2019 r. zdynamizowano proces tworzenia biura projektowego i w ciągu tego roku stworzono podwaliny wielobranżowego zespołu projektowego. W styczniu i lutym została przeprowadzona akcja rekrutacyjna celem wyłonienia istotnych członków zespołu projektowego w Warszawie, w szczególności uprawnionych architektów, teletechników, elektryków i konstruktorów. Poszerzono również zarząd o jedną osobę w marcu 2019 r. Wówczas przeniesiono siedzibę Spółki z Wrocławia do Warszawy oraz rozpoczęto starania o zawieranie kontraktów w trybie in house. Pierwszy taki kontrakt zawarto w dniu 12 kwietnia 2019 roku z oddziałem regionalnym AMW w Warszawie.

 

W 2019 r. Spółka powiększyła portfel kontraktów oraz zebrała pierwsze doświadczenia w zakresie sporządzania projektów architektonicznych. Rozpoczęto wówczas realizację projektów budynków wielofunkcyjnych dla zespołów bojowych JW GROM. Przeprowadzono również szereg negocjacji kontraktowych, które pozwoliły na bardziej ustabilizowaną działalność w kolejnym roku. Były to między innymi budynki dla potrzeb mobilnych stacji radiolokacyjnych w ramach modernizacji infrastruktury wojsk radiotechnicznych, wymagające złożonych rozwiązań technicznych, wiążących się z przetrwaniem załóg tych budynków w stanie skażenia otoczenia. Spółka realizowała również projekt remontu drogi startowej na jednym z lotnisk wojskowych w północnej Polsce. Rozpoczęto także realizację budynków przeznaczonych dla potrzeb Agencji Mienia Wojskowego – mieszkalnych oraz zamieszkania zbiorowego.

MicrosoftTeams-image (4)
MicrosoftTeams-image (3)
Hala Sportowa Wesoła (3)

 

Kluczowy okres rozwoju zdolności projektowej Spółki przypadł na rok 2020. Przyjęto w tym roku wieloletni strategiczny plan działalności Spółki na lata 2020-2022, który określił cel rozwojowy Spółki, jakim była budowa profesjonalnego biura projektowego. Rozwój wiązał się z realizacją strategii jak i z zebraniem pierwszych doświadczeń przez zespół. Równolegle w Ministerstwie Obrony Narodowej została podjęta decyzja o budowie 18. Dywizji Zmechanizowanej. W związku z potrzebami projektowymi rozwinięto w Spółce kompetencje do projektowania urbanistyki wojskowej, realizując projekty urbanistyczne w Nowej Dębie oraz Sitańcu-Wolicy. Były to jednostki zakładane na surowym korzeniu, a zaprojektowanie ich wymagało stworzenia kompleksowej wizji rozwoju garnizonów w długoletnim horyzoncie. Projektowanie urbanistyczne jest do dziś jedną z wizytówek Spółki. Pracownia Projektowa rozpoczęła również wykonanie wielobranżowych projektów na rzecz komponentów tego związku operacyjnego.

 

W 2020 r. Spółka podpisała istotne umowy z Agencją Mienia Wojskowego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy centrum sportowego na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego oraz na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. Tłem tych projektów było wejście w życie i fazę wykonawczą ustaleń szczebla rządowego, dotyczących wzrostu liczby żołnierzy USA na terenie RP. Wspomniane centrum sportowe stanowi serce bazy i przeznaczone jest do wspólnego użytkowania wojsk polskich i amerykańskich, tworząc na tą okoliczność odpowiednio dostosowaną przestrzeń i infrastrukturę. 

W 2021 r. Spółka kontynuowała realizację projektów rozpoczętych w latach wcześniejszych. Powiększyła również portfel kontraktów. Jako jedno z istotnych osiągnięć Spółki należy wskazać podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych dedykowanych funkcjonowaniu samolotu F-35. Na globalnym rynku budownictwa wojskowego infrastruktura wspierająca działania samolotu wielozadaniowego piątej generacji F-35 jest jedną z najbardziej wymagających i skomplikowanych. W szczególności wyzwanie stanowiło zaprojektowanie budynku operacyjno-symulatorowego oraz hangaru obsługi technicznej. Projekty te zostały poddane szczegółowemu audytowi i akredytacji ze strony producenta systemu F-35 – firmy Lockheed Martin. Ich ukończenie to wizytówka Spółki, otwierająca jej możliwości rozwojowe na rynki międzynarodowe. Komplet budynków wraz z infrastrukturą lotniskową umożliwia przechowywanie, naprawę, trening pilotów oraz dowodzenie operacjami. W roku 2022 i 2023 Spółka realizowała ten kontrakt, doprowadzając projekt do fazy realizacji robót budowlanych rozpoczętej wiosną 2023 r. Jego ukończenie w niezwykle szybkim tempie, przewyższającym podobne realizacje w innych miejscach na świecie, stanowi dowód wysokiego kunsztu projektowego zbudowanego zespołu. Jest doceniane przez międzynarodowych partnerów Spółki.  Na przełomie 2022 i 2023 r. Zarząd Spółki zakończył negocjacje i podpisał umowę na projektowanie infrastruktury w drugiej lokalizacji wskazanej dla samolotu F-35 na terenie RP.

 

W roku 2022 Spółka uczestniczyła również w realizacji innych projektów dedykowanych nowoczesnemu uzbrojeniu wchodzącemu na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. Między innymi zawarła umowę na przebudowę budynku nr 22 wraz z budową myjni dla wojskowych pojazdów mechanicznych.

 

Kontynuowane były również prace nad fazą wykonawczą projektów budynków na rzecz strony amerykańskiej. W związku z pracami w Powidzu zawarto umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie płaszczyzny postojowej dla śmigłowców, parkingu, myjni i punktu tankowania oraz umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie koszarowców i stołówki.

W końcu 2022 i w 2023 r. Spółka aktywnie włączyła się w proces budowy kolejnego nowego związku operacyjnego w Wojsku Polskim – 1. Dywizji Piechoty Legionów, która rozpoczęła proces formowania. Spółka podpisała umowy na wykonanie urbanistycznych planów zabudowy wojskowych terenów zamkniętych. W związku z niewielką liczbą danych wyjściowych, przy ich sporządzeniu użyto nowatorskich metod obliczania zapotrzebowania na budynki przez poszczególne brygady i bataliony, na potrzeby których projektowane są poszczególne lokalizacje. Przy projektowaniu infrastruktury na rzecz 1. DPL projektanci zetknęli się z wymaganiami nowego sprzętu, zakupionego z Republiki Korei, między innymi czołgów K2, armatohaubic K9 i innych. Spółka rozpoczęła również wykonywanie projektów na rzecz kolejnego z systemów uzbrojenia wchodzącego na wyposażenie sił powietrznych – samolotu FA-50.

LogoAMWInvestStopka_PNG

© 2021 AMW Invest Sp. z o.o.

Strona Główna   |  O Spółce   |  Projekty   |  Oferta   |  Publikacje   |  Kontakt                          Polityka prywatności

Creatio MxM360.com