CSS rules to specify families

WŁADZE SPÓŁKI

Rada Nadzorcza

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Marta Hołownia-Woźny
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Stępkowski
Sekretarz Rady Nadzorczej – Jakub Kłopocki
Członek Rady Nadzorczej – Monika Anna Nowosielska

Zarząd Spółki

pawelKurtyka_PNG

Prezes Zarządu 
Paweł Kurtyka

Paweł Marek Kurtyka - architekt i manager. Absolwent programu MBA Szkoły Głównej Handlowej, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz  Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Od 2022 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu AMW Invest sp. z o.o., wcześniej w latach 2019 -2022 r. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Autor dwóch strategii rozwoju Spółki, w tym jednej, wykonanej ze 100% rezultatem, zakładającej budowę od zera zdolności do realizacji przez Spółkę złożonych projektów budowlanych na rzecz Sił Zbrojnych RP, wiążących się z budową infrastruktury do obsługi nowoczesnych systemów uzbrojenia oraz drugiej będącej w realizacji.

Specjalizuje się w projektowaniu urbanistycznym oraz projektowaniu specjalnym dla celów obronności, bezpieczeństwa państwa i potrzeb Sił Zbrojnych RP. Jako generalny projektant był współautorem kilkudziesięciu projektów, w tym między innymi modernizacji lotnisk na terenie RP na potrzeby przyjęcia samolotów F-35,  koncepcji architektoniczno-urbanistycznych rozwoju kompleksów wojskowych i szeregu obiektów służących żołnierzom wojska polskiego oraz wojsk sojuszniczych w Polsce - m. in. budynków sportowych, administracyjnych, sztabowych, obiektów obrony przeciw skażeniom, magazynów środków bojowych, hangarów, budynków symulatorowych i innych.

Wcześniej doświadczenie zdobywał jako przedsiębiorca prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego i zarządzania nieruchomościami. Pełnił również funkcję Kierownika Działu Projektowo-Inwestycyjnego Muzeum JP II i PW w Warszawie. W latach 2016-2019 sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego, natomiast w latach 2020-2024 r. był członkiem rady nadzorczej PGE Baltica sp. z o.o. oraz MS TFI S.A. Od ponad 10 lat aktywnie działa w sektorze organizacji pozarządowych.

Zgromadzenie Wspólników

Jedynym wspólnikiem spółki AMW Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Skarb Państwa, który przy wykonywaniu praw z udziałów w tej spółce jest reprezentowany przez Agencję Mienia Wojskowego.  

LogoAMWInvestStopka_PNG

© 2021 AMW Invest Sp. z o.o.

Strona Główna   |  O Spółce   |  Projekty   |  Oferta   |  Publikacje   |  Kontakt                          Polityka prywatności

Creatio MxM360.com