CSS rules to specify families

O   N A S

 

            N A S Z A   H I S T O R I A   T O  P O N A D              

55

  L A T    D O Ś W I A D C Z E Ń    

    

A M W   I N V E S T

AMW INVEST jest spółką z o.o.
założoną w dniu 22 grudnia 1999 r. 

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003772, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 16 257 000,00 zł.

AMW INVEST Sp. z o.o. jest Spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa, która zajmuje się specjalistycznym projektowaniem dla potrzeb unikalnego klienta jak są Siły Zbrojne RP. W związku z potrzebą rozbudowy i modernizacji naszego wojska, zapewniamy usługi projektowe i obsługę inwestycji budowlanych na terenie całego kraju.

Specjalizujemy się we wszystkich poziomach projektowania, począwszy od projektów urbanistycznych po szczegółowe projekty wykonawcze.
Dzięki doświadczeniu Spółka tworzy projekty zawierające przemyślane rozwiązania funkcjonalne, rozwiązujące skomplikowane problemy budowlane i inwestycyjne oraz wpisujące się w potrzeby użytkowników końcowych- żołnierzy Wojska Polskiego.

Zakres działalności:

 • Architektura z przeznaczeniem na cele bezpieczeństwa i obronności państwa
 • Architektura mieszkaniowa, zakwaterowanie, użyteczność publiczna
 • Architektura przemysłowa
 • Usługi projektowe w zakresie infrastruktury – drogi, lotniska, instalacje
 • Projekty urbanistyczne
 • Planowanie urbanistyczne i koncepcje programowo przestrzenne
 • Prowadzenie specjalistycznego nadzoru autorskiego i inwestorskiego
 • Przygotowywanie, obsługa i nadzór procesu planistycznego
 • Usługi w zakresie projektowania w obiektach wpisanych do rejestru zabytków
 • Przygotowywanie programów funkcjonalno-użytkowych i programów inwestycji
 • Wykonywanie ekspertyz i orzeczeń o stanie technicznym, w tym okresowych przeglądów obiektów budowlanych.


Filarem Spółki są nasi wykwalifikowani pracownicy, którzy tworzą wielobranżowy zespół projektantów w specjalnościach: architektonicznej, drogowo-lotniskowej, elektryczno-teletechnicznej, konstrukcyjnej i sanitarnej, a także nadzorów autorskich i inwestorskich. Pracujemy we wspólnym środowisku BIM, dzięki czemu nasze projekty są spójne i dobrze skoordynowane, a zespół jest elastyczny i wyczulony na zmieniające się potrzeby użytkowników.

Posiadamy kancelarię tajną, która umożliwia obsługę projektów wojskowych oraz świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I i III stopnia, co pozwala na opracowywanie projektów o klauzulach tajności - odpowiednio TAJNE, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET oraz ŚCIŚLE TAJNE, ESA SECRET.

 

LogoAMWInvestStopka_PNG

© 2021 AMW Invest Sp. z o.o.

Strona Główna   |  O Spółce   |  Projekty   |  Oferta   |  Publikacje   |  Kontakt                          Polityka prywatności

Creatio MxM360.com