Kolejny rok AMW Invest wspiera „Paczkę dla Bohatera”! Akcja organizowana jest corocznie przez stowarzyszenie non profit działającym już od 14 lat, którego celem jest pomoc weteranom i kombatantom, którzy walczyli o wolną Polskę - żołnierzy Września 39, wszystkich frontów walczących na Zachodzie jak i na Wschodzie, podziemia niepodległościowego oraz osób represjonowanych przez ustrój komunistyczny. Główną aktywnością Stowarzyszenia jest organizacja paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych. A mottem akcji jest  “Walczyli dla Nas, Zawalczmy dla Nich”.

Ta misja jest szczególnie bliska AMW Invest, które w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility) za swój cel obrało wspieranie NGO zajmujących się tematami z zakresu kultywowania tradycji patriotycznych, w szczególności z obszaru wojska, troską o weteranów i kombatantów.

Zatem z dumą także i w tym roku wsparliśmy wielkanocną edycję akcji. AMW Invest nie tylko Projektuje dla Rzeczypospolitej, ale także pamięta o Tych, dzięki którym możemy żyć w Niepodległej Polsce!