AMW INVEST Sp. z o.o. jest Spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa, która zajmuje się specjalistycznym projektowaniem dla potrzeb unikalnego klienta, którym są Siły Zbrojne RP. Spółka specjalizuje się we wszystkich poziomach projektowania, począwszy od projektów urbanistycznych po szczegółowe projekty wykonawcze, a swoim koncie ma nie tylko infrastrukturę dla wsparcia Sił Powietrznych, ale także dla Wojsk Lądowych.  Co więcej, można przeczytać o nas w kolejnym artykule! W marcu Militarny Magazyn MILMAG opublikował artykuł Projekty infrastrukturalne AMW Invest dla Wojska Polskiego, do którego wywiadu udzielił Prezes Paweł Kurtyka.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, aby dowiedzieć się  o nas więcej.