AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97,  02-001 Warszawa jako „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:

„Oferta na dokumentację projektowa w zakresie: instalacje elektryczne i teletechniczne/telekomunikacyjne w projektowanej pompowni dla projektu P175”

Szczegółowy opis zamówienia wg. Załącznika OPZ

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail:   m.rak@amwinvest.pl do dnia 29.01.2024 r. do godz. 13:00., wpisując w temacie: „AMW INVEST oferta na dokumentację projektową w projektowanej pompowni dla projektu P175”.

Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do sekretariatu w siedzibie zamawiającego   - Al. Jerozolimskie 97,  02-001 Warszawa, w terminie jw.