CSS rules to specify families

5 czerwca, 2024

Zakup szkolenia z oprogramowania do modelowania instalacji sanitarnych zewnętrznych w technologii 3D

AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa jako „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:

„Zakup szkolenia z oprogramowania do modelowania instalacji sanitarnych zewnętrznych w technologii 3D.”

Szczegółowy opis zamówienia wg. Załącznika OPZ

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail: m.jozwik@amwinvest.pl do dnia 10.06.2024 r. do godz. 10:00., wpisując w temacie: „AMW INVEST oferta na PZP>15/5/5/2024”.

Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do sekretariatu w siedzibie zamawiającego   - Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa, w terminie jw.

9 maja, 2024

Zakup pakietu publikacji ogłoszeń na portalach dla pracowników w celu naboru pracowników do Spółki AMW Invest

AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa jako „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:

„Zakup pakietu publikacji ogłoszeń na portalach dla pracowników w celu naboru pracowników do Spółki AMW.”

Szczegółowy opis zamówienia wg. Załącznika OPZ

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail: m.jozwik@amwinvest.pl do dnia 13.05.2024 r. do godz. 13:00., wpisując w temacie: „AMW INVEST oferta na Zakup pakietu publikacji ogłoszeń na portalach dla pracowników w celu naboru pracowników do Spółki AMW.”.

Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do sekretariatu w siedzibie zamawiającego   - Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa, w terminie jw.

5 marca, 2024

AMW INVEST oferta na wsparcie usług rekrutacyjnych nowych pracowników

AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa jako „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:

„Zapewnienie usługi rekrutacji nowych pracowników do Spółki AMW Invest”

Szczegółowy opis zamówienia wg. Załącznika OPZ

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail: m.mieleszczuk@amwinvest.pl do dnia 07.03.2024 r. do godz. 12:30., wpisując w temacie: „AMW INVEST oferta na zapewnienie usługi rekrutacji nowych pracowników do Spółki AMW Invest”.

Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do sekretariatu w siedzibie zamawiającego   - Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa, w terminie jw.

W postępowaniu umieszczony został błędny Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający nieprecyzyjne wymagania.

W związku z powyższym Zamawiający załącza poprawny dokument „OPZ usługi rekrutacyjne_2024 Aktualizacja.” oraz wydłuża termin zakończenia postępowania do 08.03.2024 r. do godz. 14:00.

30 stycznia, 2024

AMW INVEST oferta na usługi polegające na projektowaniu konstrukcji budowlanych w szczególności konstrukcji stalowych

AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97,  02-001 Warszawa jako „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:

„Usługi polegające na projektowaniu konstrukcji budowlanych w szczególności konstrukcji stalowych, które stanowić będzie część opracowania projektowego niezbędnego dla prawidłowego wykonania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.”

Szczegółowy opis zamówienia wg. Załącznika OPZ

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail:   m.rak@amwinvest.pl do dnia 01.02.2024 r. do godz. 12:00., wpisując w temacie: „AMW INVEST oferta na usługi polegające na projektowaniu konstrukcji budowlanych w szczególności konstrukcji stalowych”.

Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do sekretariatu w siedzibie zamawiającego   - Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa, w terminie jw.

26 stycznia, 2024

AMW INVEST oferta na dokumentację projektową w projektowanej pompowni dla projektu P175

AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97,  02-001 Warszawa jako „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:

„Oferta na dokumentację projektowa w zakresie: instalacje elektryczne i teletechniczne/telekomunikacyjne w projektowanej pompowni dla projektu P175”

Szczegółowy opis zamówienia wg. Załącznika OPZ

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail:   m.rak@amwinvest.pl do dnia 29.01.2024 r. do godz. 13:00., wpisując w temacie: „AMW INVEST oferta na dokumentację projektową w projektowanej pompowni dla projektu P175”.

Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do sekretariatu w siedzibie zamawiającego   - Al. Jerozolimskie 97,  02-001 Warszawa, w terminie jw.

LogoAMWInvestStopka_PNG

© 2021 AMW Invest Sp. z o.o.

Strona Główna   |  O Spółce   |  Projekty   |  Oferta   |  Publikacje   |  Kontakt                          Polityka prywatności

Creatio MxM360.com