CSS rules to specify families

30 stycznia, 2024

AMW INVEST oferta na usługi polegające na projektowaniu konstrukcji budowlanych w szczególności konstrukcji stalowych

AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97,  02-001 Warszawa jako „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:

„Usługi polegające na projektowaniu konstrukcji budowlanych w szczególności konstrukcji stalowych, które stanowić będzie część opracowania projektowego niezbędnego dla prawidłowego wykonania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.”

Szczegółowy opis zamówienia wg. Załącznika OPZ

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail:   m.rak@amwinvest.pl do dnia 01.02.2024 r. do godz. 12:00., wpisując w temacie: „AMW INVEST oferta na usługi polegające na projektowaniu konstrukcji budowlanych w szczególności konstrukcji stalowych”.

Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do sekretariatu w siedzibie zamawiającego   - Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa, w terminie jw.

26 stycznia, 2024

AMW INVEST oferta na dokumentację projektową w projektowanej pompowni dla projektu P175

AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97,  02-001 Warszawa jako „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:

„Oferta na dokumentację projektowa w zakresie: instalacje elektryczne i teletechniczne/telekomunikacyjne w projektowanej pompowni dla projektu P175”

Szczegółowy opis zamówienia wg. Załącznika OPZ

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail:   m.rak@amwinvest.pl do dnia 29.01.2024 r. do godz. 13:00., wpisując w temacie: „AMW INVEST oferta na dokumentację projektową w projektowanej pompowni dla projektu P175”.

Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do sekretariatu w siedzibie zamawiającego   - Al. Jerozolimskie 97,  02-001 Warszawa, w terminie jw.

LogoAMWInvestStopka_PNG

© 2021 AMW Invest Sp. z o.o.

Strona Główna   |  O Spółce   |  Projekty   |  Oferta   |  Publikacje   |  Kontakt                          Polityka prywatności

Creatio MxM360.com