CSS rules to specify families

5 czerwca, 2024

Zakup szkolenia z oprogramowania do modelowania instalacji sanitarnych zewnętrznych w technologii 3D

AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa jako „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:

„Zakup szkolenia z oprogramowania do modelowania instalacji sanitarnych zewnętrznych w technologii 3D.”

Szczegółowy opis zamówienia wg. Załącznika OPZ

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail: m.jozwik@amwinvest.pl do dnia 10.06.2024 r. do godz. 10:00., wpisując w temacie: „AMW INVEST oferta na PZP>15/5/5/2024”.

Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do sekretariatu w siedzibie zamawiającego   - Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa, w terminie jw.

9 maja, 2024

Zakup pakietu publikacji ogłoszeń na portalach dla pracowników w celu naboru pracowników do Spółki AMW Invest

AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa jako „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:

„Zakup pakietu publikacji ogłoszeń na portalach dla pracowników w celu naboru pracowników do Spółki AMW.”

Szczegółowy opis zamówienia wg. Załącznika OPZ

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail: m.jozwik@amwinvest.pl do dnia 13.05.2024 r. do godz. 13:00., wpisując w temacie: „AMW INVEST oferta na Zakup pakietu publikacji ogłoszeń na portalach dla pracowników w celu naboru pracowników do Spółki AMW.”.

Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do sekretariatu w siedzibie zamawiającego   - Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa, w terminie jw.

LogoAMWInvestStopka_PNG

© 2021 AMW Invest Sp. z o.o.

Strona Główna   |  O Spółce   |  Projekty   |  Oferta   |  Publikacje   |  Kontakt                          Polityka prywatności

Creatio MxM360.com