AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97,  02-001 Warszawa jako „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:

Zakup licencji na platformę dostępną za pośrednictwem przeglądarki internetowej ułatwiającą przygotowanie projektowanie i realizację inwestycji budowlanych zainstalowaną na Serwerze własnym zamawiającego lub jego Chmurze. Szczegółowy opis zamówienia wg. Załącznika (OPZ)

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@amwinvest.pl oraz d.machaj@amwinvest.pl do dnia 28.12.2023 r. do godz 15:00., wpisując w temacie: „AMW INVEST oferta na platformę projektową”.

Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do sekretariatu w siedzibie zamawiającego   - Al. Jerozolimskie 97,  02-001 Warszawa, w terminie jw.