AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97,  02-001 Warszawa jako „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:

„Usługi polegające na projektowaniu konstrukcji budowlanych w szczególności konstrukcji stalowych, które stanowić będzie część opracowania projektowego niezbędnego dla prawidłowego wykonania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.”

Szczegółowy opis zamówienia wg. Załącznika OPZ

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail:   m.rak@amwinvest.pl do dnia 01.02.2024 r. do godz. 12:00., wpisując w temacie: „AMW INVEST oferta na usługi polegające na projektowaniu konstrukcji budowlanych w szczególności konstrukcji stalowych”.

Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do sekretariatu w siedzibie zamawiającego   - Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa, w terminie jw.