AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa jako „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:

„Zapewnienie usługi rekrutacji nowych pracowników do Spółki AMW Invest”

Szczegółowy opis zamówienia wg. Załącznika OPZ

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail: m.mieleszczuk@amwinvest.pl do dnia 07.03.2024 r. do godz. 12:30., wpisując w temacie: „AMW INVEST oferta na zapewnienie usługi rekrutacji nowych pracowników do Spółki AMW Invest”.

Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do sekretariatu w siedzibie zamawiającego   - Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa, w terminie jw.

W postępowaniu umieszczony został błędny Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający nieprecyzyjne wymagania.

W związku z powyższym Zamawiający załącza poprawny dokument „OPZ usługi rekrutacyjne_2024 Aktualizacja.” oraz wydłuża termin zakończenia postępowania do 08.03.2024 r. do godz. 14:00.